Iron Man, Trenton Thunder

Iron Man — Trenton ThunderIron Man bobblehead

BobbleStats

League: Collegiate
Team: Trenton Thunder
Date: 7/21/2021
Quantity: 1,200
Park: Trenton Thunder Ballpark
Sponsor: Kia
Theme: Marvel Bobbleheads

Fun Fact

This was originally schedule to be given away on Aug. 4, 2020